Serveis

Traçabilitat dels kits

Els kits de serocribratge de Linkcare tenen un codi QR únic gravat al dors que els permet ser identificats en ser escanejat amb una càmera de mòbil. Escanejar el codi del kit redirigeix a una pàgina web amb informació sobre aquest, com la data de fabricació, la data de caducitat, el número de lot i l’estat en què es troba (disponible, enllaçat amb un participant, esperant 15 minuts, pendent de registre del resultat, resultat registrat, caducat o anul·lat). Quan el kit està associat a un participant, el sistema impedeix saber les dades personals d’aquest.

Aquesta completa traçabilitat permet assegurar la qualitat del kit, així com el seu estat, de manera ràpida i efectiva, quedant registrat en el sistema cada interacció.

Modalitat de servei

El kit de serocribratge de Linkcare es pot contractar independentment o juntament amb la plataforma de gestió.

Excepcionalment Linkcare pot facilitar la contractació de personal amb la formació adequada per dur a terme les proves.

Kit de serocribratge

Específic i precís. Provisió de kits perquè el client pugui realitzar el serocribratge del COVID-19. El client s’encarrega de contractar la realització de la prova al servei de prevenció laboral o altre sistema que sigui de la seva preferència, i s’encarrega també de la gestió de les dades.

Kit + Gestió de dades

Seguretat i control. Provisió de kits de serocribratge i ús de la plataforma de Linkcare per a una gestió anònima i segura del procés, així com de l’emmagatzematge de resultats. El client contracta la realització de la prova al servei de prevenció laboral o un altre sistema de la seva preferència.

Gestió de dades

La plataforma de gestió permet assegurar:

  • El bon estat del kit utilitzat  
  • Que el test s’associa al participant correcte a l’hora d’introduir els resultats
  • Que la lectura del resultat es realitza en el moment adequat (als 15′ després de la punció)

Tot això sense tenir accés a la informació ni les dades personals del participant.  

Generació de receptes electròniques

Les institucions o empreses poden generar les seves pròpies receptes electròniques en mode QR sempre que s’ajustin al format suportat. Complementàriament, Linkcare pot proporcionar una eina de generació de receptes electròniques per a aquelles empreses que no disposin de la infraestructura necessària per poder generar-ne des del seu sistema d’informació.  


Serveis