Serveis

Emissió de receptes electròniques

Per facilitar la gestió, se li ofereix al client un sistema de creació de receptes electròniques pels participants del serocribratge. Les receptes electròniques es generen mitjançant un identificador únic del participant que quedarà anonimitzat per la plataforma, creant una recepta semblant a una targeta d’embarcament, perquè el participant la porti impresa o al mòbil el dia de la seva visita.

Això ofereix dos avantatges alhora:

  • La generació de receptes electròniques per a tots els participants, que pot ser d’un o diversos usos.
  • La anonimització de les dades personals dels participants. Encara que es perdi aquesta recepta, no es pot accedir a cap de les dades personals.

Per emetre les receptes, el client envia a Linkcare una llista d’identificadors de participants. Linkcare retorna dos arxius:

  • Un llistat amb els participants, el seu número de recepta, el tipus de prestació, el període de validesa i per a quantes rondes serveix.
  • Un arxiu amb els codis QR dels participants en format digital que el client pot distribuir per email o SMS a aquests, o imprimir-los en paper per a la seva distribució física.

No disposa de codis d’identificació confidencials?

En cas que el client no disposi de codis d’identificació confidencials com ara el número d’empleat, codi d’identificació de centre o altre, es pot utilitzar el DNI per identificar el participant.

En cas d’utilitzar el DNI és aconsellable seguir les indicacions que proposa l’AEPD. De manera generalitzada, és seguiran les següents fórmules per registrar el DNI:

  • Es publicaran els dígits que ocupen la posició quarta, cinquena, sisena i setena en el document (numeració d’esquerra a la dreta); s’hauran evitar caràcters alfabètics.
  • Es substituiran els caràcters alfabètics i aquells numèrics no seleccionats per a la seva publicació amb un asterisc (*) en cada posició.

Exemples:

  • En el cas d’un DNI 12345678X, es publicarà: ***4567**.
  • En el cas d’un NIE L1234567X, en evitar els caràcters alfabètics, es publicarà: ****4567*.
  • Si es tracta d’un passaport ABC123456, en evitar els caràcters alfabètics i tenir només sis dígits, es publicarà: *****3456.

Serveis