Producte

Tecnologia

El serocribratge de Linkcare es fa amb un assaig senzill similar a una prova d’embaràs. Es denomina immuno-cromatografia d’or col·loïdal per flux lateral. La placa de l’assaig està impregnada d’antígens de la SARS-CoV-2. Quan es col·loca una gota de sang i aquesta flueix per la placa, els antígens funcionen com un esquer en una canya de pescar, connectant amb els anticossos contra el virus si aquests són presents a la sang. Si hi ha anticossos aquests apareixen en forma d’una línia acolorida. La força de la línia pot indicar més presència d’anticossos.

tecnologia del producte
Font: Brianna Abbott, Amy Dockser Marcus. Race Is On to Create Rapid Covid-19 Tests for the Fall. Wall Street Journal May 26, 2020 8:00 am ET

El SARS-CoV-2 presenta diferents antígens. La sensibilitat i especificitat de cada test depèn dels antígens utilitzats. Els kits de serocribratge de Linkcare fan servir els següents antígens d’alta qualitat: SARS-CoV-2 Spike protein (GenBank: MN908947), Spike S-RBD-SD1 domain QHD43416.1 i SARS-Cov-2 Nucleocapsid protein (Genbank: MN908947.3 Nucleocapsid protein QHD43423.2).


Productes